Us informem que el responsable del tractament d'aquest formulari de recollida de dades és BenditoSEO.es
    La finalitat principal del formulari és registrar la sol·licitud de l'Usuari d'informació i poder gestionar la vostra petició de sol·licitud d'informació, relacionada amb els serveis i/o productes de què BenditoSEO.es disposa.

    Així mateix, informem a l'usuari que la base legítima per als tractaments que es duran a terme és el consentiment.

    D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades, l'Usuari podrà adreçar-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat per al seu tractament. Per a més informació, l'Usuari pot adreçar-se a la nostra Política de Privadesa.

    He llegit i consenteixo els tractaments previstos a la Política de Privacidad de BenditoSEO.es
    Accepto rebre publicitat de BenditoSEO.es